Geluid en trillingen

Technum Acoustics en Dynamics voert technische studies uit op het vlak van geluid en trillingen. Het vakdomein behelst drie disciplines, namelijk bouwakoestiek, milieuakoestiek en trillingen.

In elk van deze disciplines maakt men gebruik van specifieke meetmethodieken, numerieke akoestische simulaties en vakkennis opgebouwd in jaren ervaring.

Technum Acoustics en Dynamics is erkend in het Vlaams, Brussels en Waals gewest. Er wordt ook meegewerkt aan milieueffectrapportages, kortweg MER's, voor de discipline geluid en trillingen.

Technum Acoustics en Dynamics is een afdeling van het studiebureau Tractebel Engineering die deel uitmaakt van de GDF-Suez groep.


Bouwakoestiek

Bouwakoestiek is de discipline die zorg draagt voor het akoestisch comfort in gebouwen. In eerste instantie dient het geluidsniveau in ruimtes voldoende laag te zijn afhankelijk van de functie van de ruimte. Lawaai kan van naast-, boven- of onderliggende ruimtes komen waar mensen praten, werken, slapen of lopen maar waar ook machines kunnen staan. Overlast kan ook via de gevel, of dak, van buiten komen zoals van weg-, spoor- of vliegverkeer maar ook van industrie in de directe omgeving. Ook kunnen ventilatie en luchtbehandelingssystemen hinder veroorzaken.

Verder dienen de ruimtes zelf ook specifieke akoestische eigenschappen te hebben. Men denkt hierbij in eerste instantie aan nagalmtijd en spraakverstaanbaarheid die afhankelijk zijn van de hoeveelheid aanwezige akoestische absorptie.

Bij grotere ruimtes wordt ook de looptijd van de geluidsgolven belangrijk en kunnen zelfs echo's optreden. Hierbij denkt men niet alleen aan concertzalen maar ook aan atria en polyvalente ruimtes.

Typische toepassingen zijn kantoor- en appartementsgebouwen. Specifieke toepassingen zijn concertzalen, culturele centra, gerechtsgebouwen, shopping centra, stations, plenaire ruimtes en andere.

Milieuakoestiek

Milieuakoestiek zorgt er voor dat het lawaai naar de omgeving en omwonenden beperkt blijft. Dit lawaai kan afkomstig zijn van bedrijven maar ook van verschillende types verkeer. Het dimensioneren van geluidsschermen valt hier ook onder.

De doelstellingen worden dikwijls vastgelegd bij wet. Aldus dient men voor deze studies en vaststellingen ook over de nodige erkenningen te beschikken.

Trillingen

Trillingen kunnen hinder veroorzaken naar mensen in gebouwen. Deze trillingen kunnen afkomstig zijn van machines maar ook van spoor- en wegverkeer. Ook is het zo dat constructies die op zich overmatig trillen op termijn schade kunnen ondervinden door materiaalvermoeiing. Windexcitatie kan hierbij ook belangrijk zijn.